Skip to content

הבית שגדל…


בשל ריבוי העדכונים עקב פעולות סותרות או חסרות תכלית של המועצה, העברנו את העדכונים לעמוד חדש (בו יש גם הסברים מפורטים למתעניינים).

בעמוד זה השארנו רק את העדכון האחרון שעולה לאתר ואת נוסח הפניה למועצה ואת ההסבר כיצד למלא אותה (ראו למטה).

בעמוד העידכונים ניתן למצוא את כל העידכונים שפורסמו עד כה – לחצו כאן כדי לעבור אליו.

____________________________________________________________________________________________________

28.01.2013

החלמאות סביב "הבית שגדל" עלתה לנו כ – 1,000,000 שקלים!

לפני יותר משנה קיבלו תושבים רבים הודעה מפתיעה כי "ביתם גדל". במנשר שפרסם ראש המועצה, מר אבנר בן גרא (גם אז היה זה מנשר צהוב) הודגש כי במיתר קיימת תופעה של חריגות בנייה! ראש המועצה ציין כי תוצאות הסקר יניבו הכנסות של 2,000,0000 שקלים לחשבון המועצה.

בתקציב 2012, הדגיש ראש המועצה כי הוא צופה שסקר הנכסים יניב לחשבון המועצה רק 700,000 שקלים. הפעם הבהיר ראש המועצה כי הוא מצפה שסך כל ההכנסות יהיה גבוה יותר אך הוא נוקט זהירות…

בסיכום שנת התקציב 2012 התברר כי סך כל ההכנסות מסקר הנכסים היה – 0 – כן! בדיוק! אפס!

ואיך עושים מחלמאות גירעון בתקציב (ולא בגלל חובות לרשות המים)?

1. בתקציב (2012) שיש בו גירעון של מיליונים כותבים הכנסות של 700,000 שקלים. אומרים שזה עוזר…

2. במהלך השנה מוציאים את ה – 700,000 שקלים.

3. בסוף השנה "מתברר" (באופן מפתיע) שחסרים למועצה 700,000 שקלים.

4. לזה מוסיפים את עלות עבודתם של הסוקרים. הם עבדו ומגיע להם שכר.

5. מחברים, קצת ריבית וקצת חריגות בתקציב והנה כ – 1,000,000 שקלים –

מליון שקלים פחות!

בכל זאת מדובר במיליון שקלים!

אל תנסו את זה בבית!

__________________________________________________________

25.11.2012

המלצה – בידקו אם הודעת החיוב שקיבלתם כוללת גם גידול בנכס!

לאחרונה שלחה המועצה הודעות חיוב לתשלום נוסף בגין שנת 2012.

המועצה המקומית מיתר לא מצאה לנכון לציין על גבי הודעות החיוב מה הסיבה לדרישה לתשלום נוסף והותירה את המקבלים ללא הסבר.

ההסבר ניתן במכתב של ראש המועצה שהופץ במייל, בו נכתב כי אושר למועצה להעלות בשנת 2012 את הארנונה בהעלאה חריגה של 4% (מעבר לעליית המדד בשנת 2011).

התשלום עבור שנת 2012 הוא חד פעמי, רטרואקטיבית, אבל כמובן שהעלאה החריגה הזו תבוא לידי ביטוי מעתה והלאה וכבר בחיוב הקרוב ל-2013.

יצויין כי גם ב-2011 הועלתה הארנונה בהעלאה חריגה של 3% מעבר לעליית המדד.

אין לכך קשר להגדלת הבתים הפיקטיבית שבגינה תלויים ועומדים העררים שהוגשו (המועצה טרם כינסה את ועדת הערר למרות פניות חוזרות אל מזכיר המועצה – עדכון בעניין ימסר בהמשך למי שהגיש ערר). על מנת לוודא זאת בדקו את שטח הנכס הנקוב בהודעת החיוב החדשה – ראו את המספר ליד המילה "גודל" מצד ימין למעלה.

כמו כן אתם יכולים לחשב את הסכום לפי 4% מוכפלים בשיעור הארנונה השנתי שנשלח אליכם בסוף 2011 או בתחילת 2012.

למרבה הצער באתר משרד הפנים יש רשימה של רשויות שביקשו היתר להעלאה חריגה, אך אין רשימה של הרשויות שקיבלו היתר כזה ואת שיעור ההעלאה החריגה.

נשלחה פניה למשרד הפנים בבקשה שגם רשימה זו תפורסם.

______________________________________________

24.10.2012

עדכון באשר להליך מול המועצה – עדכון חשוב!!!

במהלך החודשים האחרונים לא עלו עדכונים בנושא זה. בה בעת המשכנו לפעול ולסייע לתושבים שהחלו את התהליך המשפטי מול המועצה. לצערנו כל ניסיון להידבר נכשל, וכפי שתקראו בעדכון המצורף – גם כשהחוק מחייב, המועצה המקומית מיתר מתעלמת מהתושבים ומהוראות החוק. לאחר פניות של תושבים רבים שפנו לאתר במהלך החודשים האחרונים בניסיון לברר ולהבין מה קורה, להלן עדכון.

עדכון לגבי המצב המשפטי:

 • לאחר שהמועצה דחתה במכתב קצר ולקוני ובאופן גורף וזהה את העררים שהוגשו לה על ההגדלה המלאכותית של שטח הבתים, בלי להתייחס לכל מקרה לגופו ובלי לנמק את הדחיה, הוגשו עררים לוועדת הערר שליד המועצה.

 • למרות שחלפו חודשים מאז הגשת העררים המועצה לא כינסה את ועדת הערר וזו לא קיימה דיונים בעררים כפי שהיא מחוייבת לעשות לפי החוק.

 • גם פניות באימייל ובדואר רשום למזכיר המועצה לא נענו.

 • ראש המועצה והמועצה טרם הודיעו באופן רשמי על כך שהם חוזרים בהם מההגדלה המלאכותית של שטח הבתים.

 • כפי שאמרנו בעבר לא ניתן להסתמך על אמירות פרטיות של ראש המועצה לאדם זה או אחר.

 • כפי שהוא יודע היטב להודיע הודעות לתושבים באתר המועצה, בהודעות אימייל, על לוחות המודעות וגם בשלטים לא חוקיים מטעמו שמודבקים על קירות מבני ציבור, אנו מצפים מראש המועצה להודיע באופן רשמי שהוא "יורד מהעץ" וחוזר בו מהטרדת התושבים בלא בסיס ובלא עילה בטענות שווא על הגדלה כביכול של הבתים. לגירעונות שיש למועצה בתקציב יש למצוא פתרונות אחרים ולא לנסות להגדיל את תשלומי הארנונה של התושבים בניגוד לחוק.

 • בקרוב תהיה פניה לגורמים המוסמכים מחוץ למועצה כדי לגרום לה לקיים את החוק ולכנס את ועדת הערר לדיון בעררים.

 • עדכון נוסף יימסר בהמשך.

  * ושוב, אנחנו חוזרים ומדגישים – אין האמור מתייחס לתושבים שביצעו שינוי בביתם – עבור אלה על המועצה לפעול במסגרת החוק והמותר לה, ולגבות את החובות אם יש כאלה!

  כפי שידוע לכם, מרבית ה"בתים שגדלו" – גדלו באופן מלאכותי. זאת בתקווה שאולי אף אחד לא ישים לב, ולחשבון המועצה יתווספו 2 מיליון שקלים.

 _______________________________________________________________________________________________________

19.05.2012

המועצה תגבה 700,000 ש"ח מהתושבים כתוצאה מסקר הנכסים!

מהצעת התקציב הרגיל לשנת 2012, שאושרה ביום 16.05.12 במליאת המועצה עולה כי  :

המועצה בתקציבה המעודכן מתכוונת לגבות 700 אלף ש"ח כתוצאה מסקר הנכסים.

עובדה זו עומדת בסתירה לכאורה להבטחות ואמירות בעל פה שירדו מהעניין ולא תהיה גבייה, אלא אם כן מדובר לכאורה בתקציב סרק שנועד רק לרצות את משרד הפנים. חלילה לנו להניח שכך הדבר, ועל כן ההנחה היא שתהיה גביה.

שימו לב!

הורים לילדים במערכת החינוך הופתעו בתחילת השנה לאחר שגילו שהמועצה, גבתה מהם ללא אישור, בהוראת קבע תשלומים עבור תוכנית קר"ב. זאת למרות פרסומים שהנושא בבדיקה ולמרות התחייבויות או אמירות שלא ייגבו את הכסף. העובדה שנגבו כספים נחשפה רק בעזרתם של תושבים ערניים שבדקו את התנועות בחשבון הבנק שלם וגילו "שורה מוזרה".

אנו קוראים לכם התושבים לעשות את המתבקש ולבדוק היטב שלא נגבו מכם כספים בעבור סקר הנכסים. אנו מצטרפים לדרישה של חבר המועצה מר יואל בוהדנה שהועלתה במהלך הישיבה, שהמועצה, טרם מימוש הגביה תשלח הודעה בדואר רשום לכל תושב ובה פירוט הנסיבות לעליה בתשלום ואפשרות לערער על כך כנדרש בחוק ולא תפתיע את התושבים.

 ____________________________________________________________________________________

31.03.2012

עדכון בדבר הגשת השגות :

טכנית המועד להגשת השגות עבר. אנו מתנצלים בפני תושבים שפנו אלינו בשבועות האחרונים על כך שבשלב זה לא נוכל לסייע. עם זאת אנו מעריכים כי לאור העובדה שבפניה לתושבים, כפי שנשלחה על ידי המועצה, ישנם לא מעט פגמים משפטיים לכאורה. בשלב זה אנו שוקדים על לימוד חלק מהבעיות ובחינת דרך להמשיך ולסייע גם משפטית לאותם תושבים ולאחרים. נמשיך לעדכן וכמו כולם נמתין להתייחסות הגורמים הממונים על הנושא במועצה.

* בימים הקרובים ניצור קשר עם התושבים שפנו לאחרונה ונעדכן אותם בנפרד ובאופן אישי.

_______________________________________

11.03.2012

בימים אלה השלמנו את הליך הגשת ההשגות בשם תושבים שביקשו זאת. מדובר בעשרות תושבים שפגשנו במהלך השבועות האחרונים (תודה לאלה שעשו זאת בהתנדבות!). מיותר לציין שמדובר בתושבים שעשו הכל כדי לקבל מענה או התייחסות מהמועצה ולא נענו. מטריד ומתסכל לדעת שכולנו, תושבי מיתר, עדיין לא זכינו להסבר כל שהוא באשר להתנהלות המועצה בנושא זה. נסתפק ברצף ההודעות הסותרות של ראש המועצה בשלוש ישיבות מועצה, משך שלושה שבועות רצופים לא נגענו

1. 28.12.2012 – "יש ישיבת תקציב עוד שבוע. אני אתן סקירה עם נתונים טובים מאוד ומעניינים ופיקנטיים אולי אפילו".

2. 04.01.2012 – "אני אמרתי לך שבישיבת המליאה אני אתייחס… שבוע הבא נהיה יותר חכמים".

3. 11.01.2012 – "אין לי מה לעדכן ואני לא מתחמק ממך. אני לא חייב לך שום דבר. אין מה לקדם – זה הכל. אין מה לעדכן נקודה זה הכל…".

בקיצור, בסוף דצמבר 2011 הבטיח ראש המועצה כי תוך שבוע יציג סקירה עם נתונים טובים ואפילו פיקנטיים. ימים ספורים לאחר מכן הסביר ראש המועצה כי אין לו מה לעדכן את הציבור ! בדרך טורח ראש המועצה לפזר הבטחות שיעדכן, "עוד שבוע" ו"בשבוע הבא". ראש המועצה הגדיל לעשות והסביר לחברי המועצה כי ישיבת תקציב היא לא ישיבת מליאה וכי יעדכן בישיבת המליאה. ומה קרה בישיבת המליאה – נכון – ראש המועצה שוב מסביר כי לא התכוון לישיבת המליאה הזו אלא לישיבה אחרת

____________________________________________________

18.02.2012

בשבועיים האחרונים קיימנו פגישות עם כמה עשרות תושבים בנושא הבית שגדל וסייענו לכולם להגיש השגות. פגשנו תושבים רבים ונחשפנו שוב ושוב לעובדה הפשוטה – הבתים במיתר לא גדלו – הדבר היחידי שקרה הוא שינוי שיטת החישוב ותוכנית המועצה להגדיל את הכנסותיה ב 2,000,000 שקלים!

למרות שהיינו עמוסים (לעיתים פגשנו בערב אחד ארבעה או חמישה תושבים – וזה אחרי שעות העבודה) החלטנו להפיץ מנשר נוסף לתושבים בתיבות הדואר. בעקבות המנשר פנו אלינו תושבים נוספים שכלל לא היו מודעים לעניין וחשבו שמדובר בפעולה "כשרה" ושהשינוי נדרש.

תושבים יקרים – אם יש עדיין מי מכם שלא קיבל תשובה רשמית מהמועצה, שעדיין לא הגיש השגה, שלא ממש בטוח – נשמח לעזור ונעשה זאת בחפץ לב. להבנתנו המועד להגשת ההשגות יפוג בקרוב.

______________________________________________________________________________________

24.01.2012 – קומת עמודים מפולשת? לא מחייבים!

למיטב ידיעתנו הנחתה המועצה את חברת המדידות להפסיק לאלתר לחייב תושבים על קומת עמודים מפולשת. המחאה שאנו מובילים מאז שעלה הנושא לסדר היום עושה את שלה. יותר ויותר תושבים מגלים שביתם לא באמת גדל והחיוב שקיבלו מלאכותי ואינו נובע מתוספת כל שהיא.

זהו היום השני שאנו מקיימים פגישות אישיות עם תושבים ומסייעים לכולם להגיש השגה. למרות שכבר ראינו ושמענו כמעט הכל, נחשפנו למספר נושאים שמעידים יותר מכל על חוסר רגישות בהתייחסות לתושבים : תושבים שמודדים גילו במרתף שלהם מקרר ישן והליכון, הסבירו לבעלי הבית שעליהם לשלם על המרתף מאה אחוז; תושבים ששאלו מתי יחייבו אותם על התוספת נענו באולי עוד שלושה חודשים וגם בלא ממש ברור וגם בפשוט לא יודעים; פרגולה שהמרחק בין קורותיה קרוב לחצי מטר, הפכה בין רגע לפרגולה צפופה; חיוב לכניסות מקורות שונה והפך למאה אחוז; מדרגות פנימיות שחושבו כמאה אחוז ועוד.

כפי שפרסמנו והערנו עד כה – מרבית הבתים במיתר לא גדלו בס"מ בודד – הבעיה המרכזית היא שיטת החישוב והיה נכון, מלכתחילה, לעצור את התהליך ולהפסיק לטרטר את התושבים בהנחיות סותרות ובהגעה לבירורים בשעות שונות.

למיטב ידיעתנו לאור המצב הנחה משרד הפנים את המועצה ל"סגור" את המעשייה ההזויה הזו עד 15.02.2012.

לאור האמור – אנו שבים וממליצים למי שעדיין לא עשה זאת להחל בתהליך של השגה. עד שלא תתקבל הודעת ביטול רשמית, אין כל ערך לאמירה / הנחיה או התבטאות.

————————————————————————————————————————

עדכון אחרון – 18/01/2012 – החוזה של המועצה עם חברת המדידות נחשף והגשת השגות

בשל העובדה שהושמעו טענות כאילו המצב שנוצר, בו ביתם של תושבים רבים גדל בלא סיבה בעקבות המדידות, נובע מפעולות של החברה שביצעה אותן, החלטנו לבדוק את חוזה ההתקשרות בין המועצה לחברה. בדיקה זו העלתה בצורה חד משמעית שהאחריות כולה של המועצה !! מעבר לכך היא העלתה עוד מספר פרטים שחשבנו שחשוב שתדעו ועל כן הכנו מצגת שמפרטת אותם. אפשר היה לצפות שבמסגרת ה"שקיפות" ההסכם יפורסם באתר המועצה, דבר שלא נעשה עד כה. אנחנו קוראים מכאן למועצה לפרסם אותו ואם לא יעשה כך נדאג שהוא יפורסם לכלל ציבור התושבים.

לחצו כאןלצפיה במצגת (יש להתאזר בסבלנות עד שהיא נפתחת).

לחצו כאן לצפיה במצגת כקובץ PDF.

על מנת להימנע ממצב בו תיטען טענה שהמועד להגשת השגה למנהל הארנונה חלף, אנו ממליצים לכל מי שביתו גדל בלא סיבה להגיש השגה. מי שמעוניין שנסייע לו לנסח אותה (בעזרת עו"ד) יכול לפנות במייל toshavim.metar@gmail.com  או בפקס 077-444-8358 (נא לציין מס' טלפון) על מנת שתתואם פגישה להכנת ההשגה. השירות יינתן בלא תשלום !!

הסבר:

 החוק קובע כי "מי שחוייב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך תשעים ימים מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפני מנהל הארנונה…".

בפסיקה נקבע כי "הודעת התשלום" היא "הודעת החיוב בארנונה".

המכתבים שנשלחו לתושבים בהם הודעה על כך ששטח הבית שלהם גדל, מוכתרים בכותרת "הודעת חיוב לשנת הכספים 2011 בגין נכס…".
בהודעה זו אמנם אין פירוט של העלות אך יש פירוט של השטח החדש וכאמור היא מוכתרת בשם ומהווה "הודעת חיוב" שהיא "הודעת התשלום", אשר מיום קבלתה מונים 90 ימים בהם ניתן להגישת השגה על אותה הודעה. יתירה מכך, במכתבים מצויין במפורש כי ניתן להגיש השגה בתוך 90 ימים תוך הפניה להליך זה.

מכל זה עולה שלמען הסר ספק יש להגיש השגה על מנת לעצור את מירוץ הזמן שבתומו לא ניתן עוד יהיה להגישה ועל מנת למנוע מהמועצה לטעון בבוא העת שהמועד חלף.

עד שלא תתקבל הודעה רשמית מהמועצה, בכתב, שהודעת החיוב מבוטלת, אין ללכת שבי אחרי הבטחות בעל פה שבסוף עשוי להתברר כי הן חסרות כיסוי.

—————————————————————————————————————————————————————–

10.12.2011

נוסח של מכתב פניה למועצה

הכנו נוסח של פניה למועצה שכל תושב אשר קיבל הודעת חיוב ולפיה גדל שטח ביתו יכול לעשות בו שימוש באופן הבא:

(1) הורידו את נוסח המכתב (בפורמט וורד) – לחצו כאן לפתיחה ושמירה על המחשב שלכם (לצפיה בנוסח המכתב לפני הורדתו לחצו כאן).

(2) מלאו בו את הפרטים החסרים – לצפיה בשקופית סיוע למילוי הפרטים לחצו כאן.

(3) לאחר מילוי הפרטים הכינו ממנו העתק שישאר בידיכם

(4) שלחו את המכתב למועצה המקומית מיתר בדואר רשום

(5) שמרו את שובר הדואר הרשום והצמידו אותו להעתק המכתב שנשאר בידיכם

יש לקוות שבעקבות פניות רבות של תושבים בנוסח המכתב המצורף מישהו במועצה יתעורר ויודיע באופן רשמי לכל אחד ואחת מאיתנו שהודעת החיוב שקיבל/ה מבוטל.

מי שעדיין מתקשה למלא את הפרטים יכול לשלוח את הודעת החיוב שקיבל לפקס 077-444-8358 ולציין על גביה פקס חוזר ויקבל מכתב מלא בפקס חוזר.

הערה חשובה – המכתב מיועד רק למי שלא ביצע שום שינוי בשטח ביתו ולמי שאין שטח ששבגינו הוא לא היה מחוייב עד כה בארנונה. ממולץ לבדוק גם את המדידה (שטח הבית בהודעת החיוב) למרות שלפי מרבית הפניות שהגיעו אלינו זו לא הבעיה – הבעיה היא בצורת החישוב של המועצה שהחליטה לשנות את השיטה ולחשב חדרי שירותים, כניסה מקורה, מרתף נמוך, חדר מדרגות וכיוצא באלה כ-100% לצורך ארנונה.

הערה חשובה נוספת – המכתב אינו מהווה השגה לפי החוק ומטרתו היא לקבל הסבר מהמועצה על שום מה ומדוע גדל לו שטח הבית בהשוואה לחישובי ארנונה של שנת המס 2010 ושנת המס 2011 לפני המדידות, על מנת שהנתונים הללו ישמשו בהשגה או בהליך אחר. אם המועצה לא תשיב ולא תנמק את הגידול בשטח הבית, יהיה לכך משקל בהמשך. במכתבים שחולקו אין כל הסבר אלא תרשים וסיכום מספרים.

בהצלחה !!

48 תגובות
 1. א.כ permalink

  מועצה מקומית מיתר מצאה דרך חדשה לגבות (לגנוב) עוד כמה שקלים מכל תושב ע"י שכירת שירותי קבלן מדידות חיצוני, ביתנו גדל ב8 מ"ר במשך שנתיים בשכונת הכלניות.
  מודד שאפילו לא נכנס לביתי, ומדד קירות חיצוניים, "הרחיב לי את הבית בעוד כ8מ"ר, שאותם אני מחוייב לשלם רטרואקטיבית מה 1/1/2011 …
  מכל קיר אספו ס"מ אחרי ס"מ… האם זוהי הדרך להשלים את כספי הקופה??
  האם השירות ורווחת התושבים גם כן הורחבה??
  האם הפיתוח בשכונה הושלם לאחר שנתיים??
  לכל מי שביתו "גדל" גם כן, יש לבדוק את חוקיות המהלך משפטית בדחיפות!!!!!
  אנא שרשרו תגובה במהרה!!!!!

 2. אבי ״ביצי ברזל״ permalink

  חברים,
  כמוכם נפעמתי לגלות שביתי ״גדל״ב20 מטרים.
  נדהמתי לגלות שרוצים לחייב אותי ואתכם באופן רטרואקטיבי על כל שנת 2011,
  שמחתי לגלות שמבנה ארעי שהקמתי כדי לסייע לי בהרחבת הבית( צחוק הגורל, אני באמת מתכוון להרחיב את הבית) הפך לחוקי ומחויב בארנונה כדין מחסן(75%) למרות שהוכמן רק לפני מספר חודשים.
  המועצה באופן הפנייה לתושביה אינה עומדת במסגרת החוק במידה, איני יודע לגבי תקנות המועצה אך אינם יכולים לשלוח פניה כזו כפי שצוין בדואר רגיל, ויש לבדוק את חוקיות החיוב הרטרואקטיבי.
  הבאתי לביתי מודד לפני כשבועיים כחלק מהליך ההרחבה והשוותי את התוצאות, הן די זהות ( לא לחלוטין) חלק מהמידות גבוהות יותר וחלק קטנות יותר אך המידות שנלקחו הם מהמחמירות אשר מחשבות לפי קירות חיצוניים.
  המודד של המועצה למרות שהוזמן להכנס לביתי כדי שיוכל להגדיר שטח ממ״ד (תקרה נמוכה ולכן ארנונה מופחתת) סירב ואמר שיתבצעו השוואות מול תוכניות הבית במועצה.
  דבר שהיה צריך להתבצע ולא התבצע, לא נבדקו ממ״דים, מרתפים, מחסנים ושאר חישובים אותם יש להפחית.
  כול ביתי חושב לפי 100% ואף הוסיפו לי ארנונה על גג שטוח.
  יש להכנס במועצה בכל הכוח!!! לא רק שהעלו תעריפים( מבין המועצות הבודדות שביצעו מהלך זה השנה) הם רוצים להכנס לנו יותר ויותר עמוק לכיס. אז רק בשביל שאבנר והגזברות יבינו טוב , אלו כבר ה״ביצים״ שלי וחוץ מלעדכן ולרופא שלי אני לא מרשה לאף אחד לשחק איתן.
  עצבנתם אותי!!!

 3. משה תובל. permalink

  תושבים ותיקים שהקימו את הישוב. ותושבים חדשים שהצטרפו במהלך השנים ובנו ביתם במיתר. רבים מהם קיבלו לאחרונה בתדהמה ובכעס את ההודעה על קנסות שהם מצווים לשלם בגין חריגות בניה כביכול.
  מסתבר זו פעם שלישית (מדידה ראשנה בוצעה בזמנו על ידי מפקח עובד מטעם המועצה,
  על מנת לקבל טופס 4 -לאמור, שטח הבית נמדד ונמצא עומד נכון על פי תוכנית הבניה שאושרה במחלקת ההדסה במועצה, ולא נמצאו חריגות בניה). ופעמיים נוספות בשנתיים- שלוש אחרונות שהמועצה שוכרת קבלני מדידה חיצוניים, לבוא למדוד את בתי התושבים, במגמה להגדיל באחוזים רבים את תשלומי מיסי הארנונה, הגבוהים בלאו הכי, לטובת קופת המועצה. ממש לא ייאמן.
  בכתבתי הקודמת הבעתי דעתי בעניין גביית כלל המיסים שהמועצה גובה מהתושבים במיתר, ומיסי הארנונה בפרט. אשר בשנים האחרונות, בלחיצת כפתור קופצים אוטומטי כלפי מעלה. מעולם לא ההפך.
  אם להוסיף למיסי הארנונה, את מחירם הגבוה של המים בישוב. מחירי הסופר המופקעים, סניף הדואר הקיים שאינו ראוי לשמש בסטה בשוק הרוכלים, ( למרות ההבטחות לבניית סניף דואר חדש, בפועל לא רואים שום התחלת בניה בשטח המיועד)
  התחבורה הציבורית המקרטעת, שאיננה משרתת כהלכה את ציבור הנוסעים במיתר.
  אכן לאחרונה הגדילה הרשות לעשות בשולחה יד ארוכה לכיסהם של התושבים, בתואנות מתואנות שונות.
  תוהה כמה קשה פגעה פעולה צינית זו, של מדידה נוספת ומיותרת בשביעות הרצון של התושבים, ועד כמה דרדרה את איכות החיים בישוב?

  לשאלה איך קילקולים אלה מתיישבים עם צדק חברתי, ימים יגידו?

  משה תובל.

 4. אבי permalink

  לא נותר לי אלא להסכים עם כל מילה שנכתבה ע״י משה תובל, אני מקווה שאראה אותך באסיפה שתתקיים על מנת לבחון דרכים יצירתיות שיגרמו למועצה להפסיק לשלוח ידיים לכיסנו על מנת לגזור עוד קצת מהכנסתי ויחילו לשלוח ידיים לקופת המועצה שאמורה הייתה להיות שמנה ותפוחה וזאת על מנת לשפר את השירותים הניתנים לכלל התושבים, ותיקים וצעירים כמוני.
  יש להתכונן להרמת שולחנות כדי להחזיר ולבטל חלק מהגזרות, ולהשיב לנו התושבים את הגמול על כספי המיסים אותם אנו משלמים, לא עוד קיצוצים בימי נקיון או פינוי אשפה וגזם, לא עוד גנים ציבוריים מוזנחים, לא עוד למרכז קטן שהוקם קצת לאחר בניית הישוב ומאז לא הושקע בו שקל…. לא לעוד כל כך הרבה שבטח ידון באסיפה

 5. איזה כייף לי. ביתי גדל ב52 מטר רבועים בלי שאשקיע אגורה.
  אני חושב שכדאי לרמוז לבעלי תפקידים בממשלה על הפתרון האולטימטיבי לכל הזוגות הצעירים .
  איזה יצירתיות למועצת מיתר . סוף סוף יש מישהו שיכול לעשות יש מאין. יישר כוח לכל עובד במועצה שיש לו יד בהגדלת הבית בלי עובד בנין אחד. ממש קוסמים יושבים במגדל השן.

 6. אבי permalink

  עדכון!!!
  לאחר בדיקה עם תושב נוסף מתברר שקיימת שיטת חישוב חדשה,
  פרגולות מחושבות מה שלא בוצע בעבר
  "כניסה מקורה" נכנסת לחישוב ארנונה מלא 100% לא היה קיים בעבר,
  המדידות התבצעו לפי מידות חיצוניות, מדובר בהחמרה מכיון שבעבר היו נמדדים קירות הפנים ומופחתים מחישוב בארנונה
  לא היה כל התחשבות בשטחים כגון מרטפים וממ"דים שהיו צריכים להתקבל כמידע ממהמועצה או ע"י תיאום וכניסה לבתים.
  שוב למרות שלא תיאמו איתי כניסה הגיעה מודד לבית ובגלל שהכלבה הייתה משוחררת ביקש לקשור ונכנס לבצע מדידה,
  המודד נשאל האם הוא צריך לבדוק מידות פנים והוא טען שנתונים נוספים יוצלבו עם המועצה, דבר שלא בוצע בפועל.

  לתשומת לבכם
  אשמח לקבל נוסח מתאים לערעור במייל

 7. על פניו לפי המכתב שאני קיבלתי נראה שזה בדיוק העניין – שטחים שעד היום לא חושבו במלואם לצורך ארנונה (מרפסת/כניסה מקורה, חדר מדרגות, מרתף עד גובה מקסימלי, מחסן, מזווה, ממ"ד, חדר שירותים ועוד), חושבו עתה כ-100%.
  המודדים לקחו פשוט את המתווה החיצוני של הבית והמועצה מיהרה לשלוח מכתבים לפי השטח המלא שכלוא בתוך מתווה זה.
  כיוון שבמשך שנים לא חושבו כל השטחים כ-100% לצורך ארנונה, זו למיטב הבנתי שינוי שיטת חישוב האסורה ע"פ דיני ההקפאה של הארנונה.
  פורסם פה למעלה מכתב של תושבים משנת 1997. אני גם חוויתי זאת על בשרי אז – קיבלתי מכתב זהה לזה שנשלח לאחרונה בדיוק שנה אחרי שסיימתי לבנות את ביתי ולאחר שהמועצה מדדה אותו. אז החיוב לפי השטחים המוגבלים בוטל אחרי שקמה מחאה של התושבים (אגב, ראש המועצה אז אליהו שפירא סיים את תפקידו בבחירות שבאו לאחר מכן).
  יש לקוות שגם הפעם מישהו במועצה יתעורר והחיוב לפי השטחים המוגדלים יבוטל בהקדם, אחרת יש להגיש השגה או לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים לבקש הצהרה שהמועצה שינתה את שיטת החישוב ואין תוקף להודעה שלה.

 8. אבי permalink

  המכתב הרשום שלי יצא כבר מחר למועצה,
  ניתן לפרסם למי למען וכתובת?

  ונשמח לעדכון לגבי האסיפה

  תודה

  • בפתח של המכתב רשום למי הוא ממוען – לאותו גורם ששלח את הודעות החיוב:
   מחלקת הגביה
   מועצה מקומית מיתר
   ת.ד. 1
   מיתר 85025

   לשלוח ברשום ולשמור העתק + שובר הרשום. זה חשוב להמשך אם המועצה לא תבטל את החיוב.

 9. אבי permalink

  תודה רבה
  רציתי להיות בטוח שלשם אני שולח ולא לראש המועצה
  ד״ר כשהחיוב יבוטל יש לבדוק כיצד הופעל המכרז לחברת המדידה ומה היו הקרטריונים.
  לא יתכן שחברה חיצונית תכתיב את המדידה והמועצה תפעל באופן אוטומטי תנפיק מכתבי חיוב,
  בפעם הבאה יחיבו אותנו על יופי המתגוררים, ואני חושב שאני אצטרך לשלם הרבה ;-)

 10. משה תובל. permalink

  כמה אירוני הדבר, דווקא בזמן הזה שהתווספו שתי שכונות חדשות לישוב מיתר. לאמור, עוד הכנסה של עשרות מילוני שקלים לטובת קופת המועצה, באים " נבחרנו" במועצה:
  אבנר בן גרא.
  שחר יניסובסקי.
  דינה טל.
  אלון אלדור.
  דוד לוי.
  וחברנו אהרון בשן.
  בישיבת מועצה שהתקיימה הציע ראש המועצה להגדיל את מיסי הארנונה בתוספת חריגה של 4% מעבר להעלאה של 3.1% שאושרו על ידי משרד הפנים, כלומר העלאת מיסי הארנונה ל 7.1% – אם משרד הפנים יאשר זאת.

  באה גזברית המועצה ( לפי השמועה לא בתיאום עם ראש המועצה? )והגדילה לעשות ברעיון פשוט ומבריק, למצוא מקור הכנסה נוסף לטובת קופת המועצה. בהטלת קנסות כבדים לחלק מהתושבים, בטענה "הגדלת בתיהם ".

  במוסדות רבים נהוג לתגמל בפרס כספי, עובדים שהגישו הצעות יעול לטובת העסק.
  האם לא מגיע "גמול" לגזברית המועצה והחברים שיזמו לשכור שרותיו של קבלן מדידות , בתרוץ ציני לא ממש מתוחכם: " מדידת הנכסים מאפשרת שיוויוניות וגביה אחידה לכל התושבים". והכוונה ידועה – השורה התחתונה – לשנורר עוד כסף מהתושבים.

  לצערנו בשל מעשים אלה מתגמדים רוב הישיגה של המועצה בעשיה, וחבל.

  תוהה, אם זה אותו אבנר בן גרא שאני מכיר?
  אהרון בשן… דוד לוי ?
  שאר השמות ברשימה לא מכיר.

  נ.ב.

  שמעון מזוז

  יואל בוהדנה

  תודה שהצבעתם נגד ולא הייתם שותפים לשנור.

  משה תובל.

 11. יעל permalink

  לביתי התווספו כ-50 מ"ר של קומת עמודים אשר הוגדרה
  כ"פרגולה צפופה" במקום קומת עמודים "מפולשת"..
  כמו כן- הגדילו מידות חדר בקומה (שהיה קיים מלכתחילה).

  הייתי רוצה לדעת האם ניתן לקנוס את המועצה על איחור
  באיסוף הגזם או הזבל (איחור של יום או יותר..), או
  פגיעה של אוספי הזבל בגדר/שער.כשזה קרה אצלי- בקשתי
  שזה יתוקן. ראש המועצה הבטיח שידאג לכך, אולם עד היום-
  כשנה לאחר הארוע- לא קרה דבר, עד אשר שילמתי מכספי
  לאיש מקצוע שיתקן זאת…

 12. אבי permalink

  שלום
  ניתן לקיים את הכנס תחת כיפת השמיים במידה ויהיה מזג אויר נאה
  זיגזוג המועצה ולא משנה בהחלטה של מי צריך להדאיג.
  יש לשקול בכובד ראש בקשת תושבים לפיזור המועצה שמבזבזת את כספינו ללא הנד עפעף ובלי קו מנחה.
  ניתן אולי אף לתאם שביום שלישי כאשר המועצה פתוחה בשעות אחה״צ נגיעה לשם ונתכנס בחדר ישיבות של המועצה ובכך נראה מי בעל הבית או מי פה האדון ומי המשרתים.
  יום טוב
  אבי

 13. איציק permalink

  אחרי כ – 3 שנות הזנחה והפקרה של הישוב, סוף סוף התעוררו כמה תושבים מהתרדמת. במקום ליחס פעולה וגזירה זו או אחרת לגורם חסר שם הקרוי מועצה, טוב היה ליחס אותה למי שהחליט עליה – לראש המועצה. זה האדם האלמוני לרובנו ש – 1400 תושבים תמימים ומעט תושבים ערמומים של סיעתו קהילה שידעו את מי הציעו לבוחרים כראש מועצה, בחרו בו. הם וגם הבוחרים נושאים באחריות אישית למה שקורה בישוב מאז יום הבחירות אותו ניתן להגדיר בלשון המעטה כלא פחות מקטסטרופה.

  מדידת הבתים הוא רק מנה אחרונה בשורת כשלים, נזקים, מחדלים, אי גיוס כספים לפיתוח, ביזבוז תקציב המועצה ובעיקר אי עשיה המאפינים את הנהגתו. למיטב ידיעתי, החוזה עם חברת המדידה הייה על עמלה בהתאם להצלחתה, כלומר אם יצליחו להעלות את המטרים לארנונה יקבלו % מתוך התוצאה. אין להתפלא שהם אכן עשו את כל מה שיכלו כדי להגיע לתוצאה הרווחית ביותר מבחינתם.

  אזכיר לכולנו שמדובר בראש מועצה שצעדו הראשון היה ביטול דף המידע החודשי לתושב ודחייה שפירושה ביטול הבניה של בית הדואר החדש שאמורה הייתה להתחיל בשבוע בו נכנס לתפקיד (אחרי 8 שנות דוינים, תיכנונים, השגות, התנגדויות, בתי משפט, רכישת הקרקע ע"י רשות הדואר ומימון שלה ששמרו לביצוע הפרויקט עבורנו). המימון שנשמר עבורנו ונדחה כאמור ע"י ראש המועצה, אבד מבחינתנו לעד, אחרי שמימן למיטב ידיעתי הדואר החדש בערד (1,500,000 ש"ח).

  5000 כלניות, ציבעונים ונוריות עליהם שמרנו במשך 30 שנה בגזרה שאריתית אחרונה בתחומי הישוב, נחרשו, נגרסו והוחרבו במכוון ע"י קבלן של ממ"י שפעל ע"פ תוכנית אותה עדכן ראש המועצה החדש בשנת 2009 ובהתאם לצו התחלת עבודה שננחתם על ידו. מיותר להזכיר למי שאכפת לו כי ההרס והחורבן של ערכי הטבע הם עבירה לכאורה על חוק שמירת ערכי טבע וצמחים מוגנים, לא היתה שום הצדקה מבחינת הפעולות שהתחייבו לפיתוח השכונה החדשה. מדובר בהרס לשמו, מתוך אטימות, רשעות, בורות או חוסר אכפתיות ובמקרה הטוב חוסר ידיעה שעליה ניתן היה להתגבר ללא מאמץ אם היה לו גרם אחד של רצון.

  יש הרבה מה לספר לתושב על מה שארע בישוב במשך השנים הקשות העוברות עלינו מאז נבחר האדם הזה ע"י 1400 תושבים לנהל את הישוב. לא הזכרנו את 15,500,000 ש"ח עליהם ויתר למעשה מרצונו לטובת ממ"י ואח"כ כשהתחרט, יצר סכסוך שה עמם עד היום ועוד ועוד.

  עאם זה יעניין את הגולשים באתר הנחמד, אמשיך ואפרט מידע שהוסתר מהתושבים בתשדורות הבאות.

 14. אבי permalink

  איציק שלום
  תמיד טוב לעדכן ולחשוף אמיתות אך יש להזהר מלשון הרע

  בכל מקרה עדכון!!
  היום הייתי במועצה עם המכתב שהתקבל מהמדידות
  הסברתי לבחור המייצג את החברה מדוע היו טעיות במדידה
  הבחור היה חביב למדי והסכים עם הקביעות והעדכונים שלי,
  הוא חתם על המדידה עם התיקונים שרשם צילםלו העתק והשאיר לי את המקור החתום והטיח שיתוקן ולא יגבה ארנונה לשווא

  עוד מבירור שנערך מסתבר שעלות הארנונה במיתר למטר רבוע היא גבוה ביותר!!!
  לא ברור לי כיצד זה מתיישב מול אחוזי הגבייה הגבוהים והשירותים ההולכים ופוחתים במיוחד בימים אלו של חוסר ודאות כלכלית ובקשה לצדק חברתי.
  יש לבקש מהמועצה דין וחשבון לכך, לנושא העלאת הארנונה שכבר בוצעה השנה וההעלאה הצפויה שאותה מבקשת המועצה של7.1 % בחריגה של 4 % מהמותר.

  אשמח אם יםרסמו מתי מתקיימות ישיבות מועצה פתוחות בא לתושבים יש אפשרות אמירה וקביעה.

  תודה

  אבי

 15. איציק permalink

  אבי, תודה על תגובתך. ודאי שלא מדובר בכוונה להוצאת לשון הרע אלא בעובדות מחד והערכות אישיות מאידך. הבחורים הצעירים שבאו מחיפה לבצע את מדידות הבתים הם חברה צעירים נחמדים, מועסקי קבלן וספק בליבי אם הייתה להם אישית כוונה רעה בביצועה עבודתם כהלכתה. הנה במקרה שלי בו הוזמנו וניכנסו לבית, נמצא שחייבו אותי בשוגג מאז הסקר הקודם בשנת 1977, בכמה מטרים עודפים עבור הממ"ד שהוגדר אז כחלק אורגני משטח הבית (ואפשר לכן שמגיע לנו החזר רטרואקטיבי על החיוב העודף ב-14 השנים האחרונות !).

  אחוזי הגבייה במיתר היו תמיד גבוהים (93% ואולי יותר), מאחר ורוב התושבים משלמים בהוראת קבע. האחוזים החסרים הם של תושבים בודדים בעיתיים (חלקם כבר עזב את הישוב) או עסקים כושלי שהתקשו לנהל את עצמם וחלקם נסגר (במרכז המסחרי המוזח, נושא נכבד כשלעצמו).

  גובה הארנונה במיתר עד הבחרו של ראש המועצה הנוכחי היה הנמוך ביותר מכל ישובי הקהילה ושכונות בנה ביתך בדדרום (ב"ש), ועל כך הייתה גאותנו. ב-10 שנותיו של סלומון כהן הוא לא עלה מעולם על המינימום שקבע האוצר לקראת כל שנת כספים, בשנים האחרונות משהו בסדר גודל של 1.5% לשנה. המצב השתנה מימיו הראשונים של ראש המועצה הנוכחי שהודיע ברבים על העלאה מעבר למינימום בשנת 2009 של עוד 3% (בדף הארנונה שחולק לתושבים). את הצעד הזה הוא עשה מייד בשבועאות הראשונים לכהונתו מבלי שהיתה לו אפשרות טכנית לבקש ובודאי שלא לקבל אישור משר הפנים על העלאה החריגה כפי שמחייב החוק. עד לרגע זה לא הוברר לציבור אם אכן נגבתה אותה ארנונה בלתי חוקית לשנת 2009 או לא, וכדאי היה לבדוק זאת מאחר ואם כן, מגיע לכל התושבים החזר רטרואקטיבי על העלאה והגביה הבלתי חיקית של אותה ארנונה (התהליך לוקח בד"כ 10 חודשים ולכן ברור שלא היה בידיו אישור על אותו צעד בלתי חוקי).

  מאז הוא מנסה לבקש ולקבל ממשרד הפנים העלאה חריגה קבועה מעבר למינימום מדי שנה. ב-2010 אושרה לו העלאה חריגה אותה דחתה מליאת המועצה שנתבקשה לאשרה אחרי קבלתה. ב-2011 הוא הקדים תרופה למכה וביקש אישור מראש מחברי המעצה להעלאה החריגה אותה קיבל לבסוף לפני כמה חודשים ונראה שאף השיט אותה עלינו. לגבי 2012, הוא עשה אותו תרגיל דומה של אישור מראש לפני כשבוע עם התקציב ע"י כל הקואליציה במוצעה שפירט למעלה משה תובל, כלומר, בקשתו להעלות ב-4% מעבר להעלאה המינמלית של משרד הפנים. מי שהתנגד להעלאה החריגה היו חברי האופוזיציה יואל בוהדנה, שמעון מזוז וסולומון כהן, שהשאיר את ההתנגדות הכתובה בידי המזכיר כיוון שלא יכל לקחת חלק באותה ישיבה. אגב, באישור העלאה לשנת 2011 דאגו סולמון כהן וחבריו להעלות את הפטור האוטומטי לתושבים הותיקים מ-15% ל- 25% ל-100 הש"ח הראשונים, כפיצוי לאותה העלאה חריגה ושרירותית. גם כעת ביקשו סולומון ויואל לפצות את הותיקים הפנסיונרים ולהעלות את הפטור ל-30% אבל נבלמו ע"י ראש המועצה ועושי דברו.

  מכאן ברור כי מהמצב הרצוי בו תושבי מיתר נהנו במשך 10 שנות כהונתו של סולמון כהן מהארנונה הנמוכה ביותר באזור לבעלי בתים צמודי קרקע, הפכנו למשלמי ארנונה יקרה, אולי היקרה ביותר.
  מעבר לכך, טוב נעשה אם נפנה את האור אל דרך ניהול תקציב המועצה ובמיוחד על הוצאותיו של ראש המועצה המתלונן על חוסר תקציבי, למשל בנושאי החלפה של מכוניתו המפוארת מייד אחרי הכנסו לתפקיד, ניסיעותו בשנה הראשונה לחו"ל בנימוק של פרויקט ערים תאומות ע"ח תקציב המועצה, הוצאה שמעולם לא נעשתה לפניו על חשבון המוצעה וציבור משלם המסים ועוד ועוד.

  בברכה.

 16. מיכאל permalink

  אחרי מספר תשדורות סותרות המתנדנדות לכאן ולכאן, שכבר תועדו באתר "תושבים למען תושבים", קיבלתי אתמול הודעת SMS חדשה ממוקד מיתר.

  ההודעה הזו עדין לא הועלתה על ידי מנהלי האתר, ומאחר שאני בטוח שלא כל התושבים רשומים לקבלת הודעות ממוקד מיתר, אני מעלה את ההודעה כאן כלשונה (עד לרמת הפסיק והרווחים).

  ההודעה התקבלה בתאריך 13.12.2011 בשעה 12:41

  "תושב יקר,לאחר בדיקה והנחיות לחברת המדידות, הינך מוזמן לברר את נתוני סקר הנכסים שבוצע בנכס שבידך בשעות הבאות: ימים א,ב,ד בין 9:00 ועד 14:00. יום ג' בין 16:00 ועד 19:00.אנו זמינים לכל בירור אשר ידרש."

  אני מדגיש: ההודעה הזו התקבלה לאחר ההודעה שהתקבלה ופורסמה באתר יומיים קודם, והיא למעשה מבטלת את קריאתו של ראש המועצה לתושבים שלא להגיע לערער.

  רוב השעות שהוקצו לצורך בירור נתנוני סקר הנכסים הינן שעות עבודה. כלומר התושב המעוניין בבירור צריך להיעדר מעבודתו לצורך כך.

  מאחר שרוב תושבי מיתר עובדים מחוץ לתחומי הישוב והרוב מתוכם מגיע לעבודה בהסעות מוסדרות, הרי שמשמעות הדבר היעדרות מהעבודה למשך יום שלם.

  לאור פרסום ההודעה הזו, אני סבור שמן הראוי היה שהמועצה תפרסם ברבים את ההנחיות לחברת המדידות על מנת שהתושבים יוכלו לקבל החלטה מושקלת האם שווה להם להיעדר מהעבודה.

  הייתי שמח גם לדעת מדוע רק 700 נכסים נבחרו להיבדק במהלך בסקר ולא כל היישוב, ומה היו הקריטריונים לבחירה. האם מישהו יודע?

 17. אוזן ויקטור permalink

  אני כעובד המועצה לשער בתפקיד מפקח בניה במשך 8 שנים לא מבין איך הבית גדל ב 42 מ"ר כוך בגובה 1.85 הפך למגורים רשת צל הפכה לפרגןלה מקורה ?

 18. משה תובל. permalink

  15/12/11

  בעקבות המחאה הגדולה שקמה בקרב התושבים הרבים וכעסם הרב, נגד התנהגות המועצה, בנושא "בתים שגדלו" במגמה לגבות תשלומי יתר, רטרואקטיבית מתחילת השנה ( ינואר 2011 )
  מנסה המועצה עכשיו להסיט ממנה, את תשומת הלב הביקורת החריפה, על צעדיה האחרונים, מצד העותרים נגדה, לעבר חברת המדידות שהמועצה יזמה באטימות לב, ושכרה אותה, על חשבונם של התושבים כמובן.

  ומציעה, "מזמינה" את התושבים הרבים שקבלו את הקנסות מגזברית המועצה, לבוא להתדיין עם חברת המדידות, בהבטחה, מה שיתוקן בתוכנית המדידה של בתיהם, יהיה מקובל על המועצה ועל מחלקת הגביה. נסיון נואל נוסף להתנער מאחריותה למחדל שהיא בישלה בעצמה.
  ברור, זאת לא הדרך לסיים את הפרשה העגומה בהטלת האחריות על גורם חיצוני זה, או אחר, ובכל תחום שהוא העומד בימים אלו על הפרק, אשר לא מטופל כראוי מצד המועצה, עד עצם היום הזה.
  רצוי שהמועצה תפעל לטובתם ורווחתם של התושבים, ולא ההפך.

  מקומם מאוד שמועצתינו משתמשת במכתביה במילה "הנכס שברשות התושב" ולא במילה "הבית" ניגזר מזה שנבחרנו ברשות, לא מתנהגים כחברי מועצה שנבחרו על ידי תושבי מיתר, לנהל ולהצעיד את הישוב לשיגשוג ופריחה, אלא כחברת נכסים דלאי ניידא. מוסד פיננסי הרואה בישוב מיתר, כר נרחב להפקת רווחים גדולים. ועל זה יעידו חברי המועצה והעומד בראשה, על הקלות בה הם אישרו העלאה של 7.1% תוספת למס הארנונה הגבוה בלאו הכי, והבומבסטי לכל הדעות.

  צר לנו לראות, כי נגע הנהנתנות ומנעמי שילטון לא פסח על מחוזותינו.

  בברכה

  לקבוצת החברים: 'תושבים למען תושבים', העומדים על המשמר להאבק בקילקולים הרבים הקיימים בתקופה זו במיתר.

  משה תובל

 19. אבי permalink

  חברים יקרים,
  תושבי מיתר שמאסו בהתנהגות חד צדדית מצד הרשויות, מחוסר תום וחוסר הדברות.
  אולי כדי לקחת את מושכות המועצה לידיים שלנו ולכוון מחדש את "עגלת" המועצה.
  לא יתכן שבימים של משברים כלכליים וחוסר ודאות, בימים שכל גוף פיננסי / עסקי / מסחרי נזהר שבעתיים מנקיטת צעדים שעלולים לסכן את יציבותו, מועצת מיתר תחליט שהיא במקום להוריד את גובה הארנונה, את העלויות הצומחות שלנו היא רוצה להכפיל את גובה הארנונה המותר ואף יותר מכך ובנוסף לגזור קופון על גודל הבית.
  כל זאת בשיטת "מצליח" הידועה לשמצה במחוזות היהודים.
  אז אולי כדי למסור למועצה לוהעביר מסר חד ברור ותקיף שלא עוד, רציחתם להעלות אז לא!! תחשבו על להוריד את גובה הארנונה, המועצה רשאית להעלות את התעריף , לא חייבת..
  המועצה יכולה גם להוריד אותו וכדי שתעשה זאת ומהר.
  אני ממתין להתכנסות התושבים בידיע שקיימים תושבים רבים שאכפת להם כמוני ואף יותר ממני שמוכנים לעשות הרבה על מנת להחזיר את הישוב לגדולה שהייתה לוץ
  ישוב שהתושבים חיים בו בכבוד ונחת ללא חשש שיכנסו להם בכל יום יותר עמוק לחשבון העו"ש שלהם.
  משה יפה אמרת קבוצת החברים המקימים של "תושבים למען תושבים" איתם שמחתי להפגש ולראות בפעילות מבורכת מגיע תודה וברכה על הפעילות, אולי כדי לשקול התמודדות לרשות המועצה והרקבת קואליציה שתפעל בשקיפות למען התושבים ועימם.

  תודה

  אבי "ביצי ברזל" (אני אוהב את הכינוי)

 20. איציק permalink

  למשה תובל,
  אני מזכיר לך ולגולשים אחרים: אין טעם להמשיך ולכבס את המונחים. זה לא המועצה אלא ראש המועצה, אבנר בן גרא, אדם עם שם, כתובת וטלפון. הוא לבדו נושא באחריות אישית לנושאים הכאובים העולים כאן ולרבים אחרים שיעלו אי"ה, במהרה בימינו. חברי המועצה התומכים בו או המתנגדים לו לא מנהלים את המועצה. תומכיו הנאמנים רק מאשרים כחותמת גומי את גחמותיו.

  לאבי "ביצי ברזל",

  ראש מועצה נבחר באופן אישי ואין דרך חוקית להדיח אותו בכהונתו זולת פעולה מאוחדת של רוב חברי המועצה שימנעו את אישור התקציב השנתי. על ראש מועצה שנכשל בהעברת תקציב לפנות לשר הפנים ולהפקיד את גורלו בידיו. הוא יכול אם ירצה לתמוך בהמשך כהונתו, למנות ראש מועצה מטעמו וגם להכריז על בחירות חדשות לראש המועצה. לא סביר שהשר הנוכחי יפעל להחלפתו של הראש הנוכחי גם אם כל עושי דבריו בקואליציה ובמיוחד צדקני קהילה, יחברו לשאר כדי להדיחו דרך מניעת אישור התקציב (אותו הם אישרו כידוע רק לפני כשבוע, כולל בקשה ממשרד הפנים להעלאה מעבר לארנונה הארצית של 4% לשנת 2012).

  בברכה.

 21. מיכאל permalink

  שמחתי לגלות שביתי גדל ב-42 מ"ר.
  בדקתי את המדידות ומצאתי שקיר חיצוני בקומת קרקע קצר ב-60 ס"מ מאותו קיר בקומה מעל. ועוד לא עברתי על כל המידות.
  הווה אומר הבית שלי הוא בצורה של מינסרה.
  והוא בכלל לא ידע שהוא כזה!

 22. משה יוסף permalink

  משה יוסף תושב מיתר 16/12/11
  מצער שיש מעורבות הציבור רק בנושא זה, הארנונה, או מחיר הפסטרמה דלת-שומן.
  א. ליקויי בטיחות בדרכים, שהרשות לא מטפלת יותר משנים, נראה שנשכח מהציבור.
  ב. שקיפות בעבודת הרשות. לא נראה חשוב לציבור. עובד ציבור שקיבלת מאיתנו שכר, לא מנפיק דוחו"תיו לציבור, בידיעת נבחרי הציבור, ולאף אחד זה לא חשוב.
  ג. עובדי ציבור סטטוטוריים בעלי כישורי יתר לציבור.
  ד. גביית עודפי כספים גם במערכת החינוך.
  ה. פרסום עצמי לדעת, של ראש הראשות מכספי הציבור.
  ו. תפקידי שכר מיותרים בחברה הכלכלית למיתר בע"מ. האחראית על החוגים ושמירות. אגב
  בלהבים אין חברה כלכלית ולכן אין היא משלמת שכר מנכ"ל וחשב לחברה מיותרת זאת.
  נושאים חשובים ובסיסיים לציבור, הרשות לא מבצעת, והרושם הוא שהציבור רואה זה כתקין.
  ז. לאורך שנים, דוחות משרד הפנים, מבקרים את נושא כספי הציבור המוענקים לגופים שונים ע"י נבחרי הציבור/פוליטיקאים. ובכ"ז אותם אנשים ממשכים בתפקידם.

  מה צריך לעשות? ב 28/12/11 בשעה 22:00 יש מליאת מועצה (לוודא עם מזכיר המועצה, יש ברשות נטייה לפרסם תאריכים שגויים על המועדים. מעניין מדוע??)
  תגיעו בהמוניכם הציבור, ונבקש מהסטטוטוריים (מקבלי שכר מהציבור לשמירה על הציבור) החשובים לסיים עבודתם ברשות לאלתר. (יועמ"ש, מבקר, מזכיר), אשר על שאר הסטטוטוריים?, אני מניח ילכו בעקבות השלושה.

 23. משה יוסף permalink

  מאת: משה יוסף תושב מיתר 17.12.11
  אבקש להבהיר ולהעמיד דברי על דיוקם.
  ביקורתי היא על רשות זאת (נבחרים וסטטוטוריים, כולם). לא ניתן להקיש מדבריי, שהרשות בקדנציות קודמות, היו טובות לציבור. נהפוך הוא!. עיקר דבריי מכוונים ליועץ התדמית של ראש מפלגת ״מיתר 1, תושבים 0״.
  שלאחרונה אחל להתבטה באתר זה, ומתגעגע ״לשום והבצל שהיה לנו במצריים…״ 

 24. אבי permalink

  משה יוסף דבריך ברורים,
  אשמח לקבל עדכון ישיבת המועצה הקרובה בא תינתן אפשרות לתושבים להתבטא
  להבנתי הקרובה המתוכננת היא ביום 28.12. בשעה 22:00
  אשמח לקבל אישור
  האם תושבים נוספים מתכוונים להגיע?
  האם ניתן להעלות נושאים לדיון בצורה מסודרת?
  איני יודע במדויק כיצד הנושא עובד אך אשמח למידע מקדים כדי מלהמנע מסוגיות בטחון ופליליות
  תודה

 25. איציק permalink

  לאבי
  בד"כ ישיבות המועצה פתוחות לתושבים בלי לאפשר לאורחים כאלה להתבטא אלא רק באישור מיוחד ומראש מראש המועצה. לכן מדובר בפורום עקר מבחינת התושב, מה שמומחש היטב בהעדרות רוב התושבים מהישובות פרט לאחדים הנוהגים להופיע בהן. אל תצפה לכן לגדולות.

  בברכה.

 26. אבי permalink

  תושבים יקרים
  ראש המועצה מר בן גרא שכח כנראה מי בחר בו לרשות המועצה נושא "הבית הגדל" הוא רק פרק נוסף בשורת המחדלים במועצה מי שיגיע בימים אלו למועצה ימצא משרדים סגורים ואם ינסה להתקשר בטלפון לא יהיה מענה הרחובות מזוהמים הצמחיה יבשה מי שרוצה לראות איך הישוב חורה נראה לפני מס' שנים שילך/יסע לקטע שמפריד בין שכונת אנשי קבע החדשה לשלב ב' צפוני ולא יאמין למראה עיניו אשפה וזוהמה בערמות .
  אז במקום לקטר ולכתוב תלונות שלא משפרות את המצב יש לקום ולפטר את ראש המועצה שלא מתפקד ולהקים מועצה ממונה אני קורא לתושבים להצטרף לפורום למען הרקמת מועצה ממונה במיתר,פרטים בקרוב על לוחות המודעות

 27. גדי מרקוביץ permalink

  אינני מבין על מה המהומה. אם יש מקרים בהם תושבים לא משלמים ארנונה בהתאם לנכס שלהם אזי זה בהכרח בה על חשבון אלה שכן משלמים ארנונה מתאימה. אני מברך את המועצה על צעד אמיץ זה. אני סמוך ובטוח שמי שאין לו מה להסתיר (תרתי משמע) אז גם אין לו מה לחשוש. ארוננה זה מס שבאופן הכי ישיר חוזר אלינו בשירותים. אם באים בטענות כלפי הראשות על דברים שלא קורים אז צריך קודם כל לוודא שהידיים נקיות.

  • אושרת permalink

   למרבית התושבים שמשלמים ארנונה 96% אין מה להסתיר. תושבי מיתר אינם פושעים ואינם גנבים, הם בנו את ביתם ועבדו מול המוצה ומחלקת ההנדסה לפי חוקי המועצה, הגישו את התוכניות והתאימו את גודל הבית לתשלום הארנונה שמתאימה לכיסם. לא מדובר בכאלה שסגרו פרגולות את אלה מחלקת הנדסה יכלה למצוא לבד, אלא על תושבים שלפתע ביתם גדל והם רבים.
   ועכשיו מבקשים מאיתנו התושבים חפים מפשע ללכת שוב להמועצה ולהוכיח את חפותנו ? אז אני שואלת למה יש מהנדסת, מפקחת וטופס 4 ? וגם אם מחליטים לבדוק את הישוב ישנה דרך לעשות תהליך מסוג זה!
   לגבי המס שחוזר באופן ישיר גם יש לי מה להגיד שבמשך 3 שנים אני מבקשת שינקו את שכונת כלניות ואפילו פעם אחת לא נכנס מטטא לשכונה. ואני אישית משלמת ארנונה 13 שנים, בניתי פעמיים בתים ללא שינויים וקיבלתי טופס 4 תקני!!! וביתי גדל ב- 20 מ״ר.

  • משה תובל. permalink

   משה תובל תושב

   התייחסות לדבריו של גדי מרקוביץ

   חולק על דעתך כמובן. האם טחו עיניך מראות, שלא מדובר כאן רק עניין שכירת שרותיה של חברת מדידות, כדי לדווח על חריגות בניה בבתי התושבים, שכן ברור תוספות בניה בלתי חוקיות לא נמצאו, כן התגלה חישוב מוטעה שחרג מהחישוב הקיים, לפיו שולם מס ארנונה מהקמת הישוב ועד הלום.

   לידיעתך גדי מרקוביץ, הכעס בא בעיקר בשל הקלות בה משתמש ראש המועצה בסמכותו ובתמיכת כמה חברי מועצה, להעלות את מס הארנונה הבומבסטי לכל הדעות, שוב השנה, בשיעור 7.1%, אם משרד הפנים יאשר זאת.
   להוסיף למס הארנונה המוגזם, את שאר התשלומים שהתושבים נדרשים לשלם עבור מחיר המים הגבוה.
   מחירי הסופר המופקעים, תשלומי חינוך ("חינם" ) ושאר מיסים למיניהם, לא נתפלא איפה, לחשוב כי מדידת הבתים כוונתה גביית יתר, אם זה יצליח, הכנסה נוספת לרשות, לכסות גרעון, אם קיים כזה, אולי בעטיו של מנגנון מנופח מדי? ( מקום למחשבה ) באמתלה שמדידת הנכסים (בית התושב ) מאפשרת שוויוניות וגביה אחידה של כלל התושבים".
   אם לא די בהכנסות מיסי ארנונה שנוספו משתי השכונות החדשות שהישוב התברך בהן לאחרונה?

   יש לשער הגל העכור העובר על התושבים בימים אלה יחלוף כאשר המועצה ( אין צורך לפרט אלו חברי מועצה אחראים למה שקורה בישוב בימים אלה ) תבטל התוספת החריגה במס הארנונה, ותתקן אצלה את הטעות בחישוב מדידת הבתים, כדי שהמצב ישוב ללא זעזועים נוספים, לקדמותו.

   תוהה, לגבי המונח "גביה שוויונית", ( החביב אולי על גזברית המועצה ), כיצד לקבל זאת כדבר מובן מאליו, אם כלל הכנסותיו של תושב א' הן כ13 אלף שקל ואולי פחות, לחודש (על אף ההנחה בארנונה הניתנת להשתקת המצפון ), לעומת תושב ב', שהכנסותיו גבוהות פי 2 או 3 ?
   ודאי רמת המיסים ההולכת ועולה בהתמדה במיתר, כבדה מכל הבחינות לראשון, לעומת האחר, שמיסי הרשות, לא מהווים קושי עבורו לעמוד בהם.

   אציין, כמו שאר הבתים, גם בביתנו ( "הנכס" ) נעשו המדידות, על ידי נציג החברה, בנוכחותנו.
   לא נמצאו חריגות בניה, ולא קבלנו הודעת חיוב בנדון. אך מודאג מאוד מריבוי הקלקולים המתהווים לאחרונה מול עינינו.

   לתשומת ליבך גדי, כמו תושבים רבים שלווים בישוב, אינני משתייך לשום סיעה (אולי אתה כן ומכאן תגובתך הצינית? ) ולא לפלג זה או אחר במיתר.

   בא בידיים נקיות להמשיך למלא חובותינו כלפי הרשות, אך חרד מהידרדרות איכות החיים בעקבות מחדלים כגון אלה.

   משה תובל.

 28. אבי ב.ב. (להבדיל מאבי אחר) permalink

  אבי צודק יש לשנות את סדרי העדיפויות במועצה ואלוי אף דיאטה
  אשמח לקבל פרטים.
  גדי לצערי אתה טועה!
  המועצה הזמינה חברת מדידות שביצעה מדידה חיצונית של ה"נכס" או כמו שאנו מכנים אותו בית.
  בזמן המדידות איתי אישית לא יצרו קשר לתיאום מראש אנא ניסו להכנס לשטח הבית, שהכלבה המטורפת שלי זיהתה פורץ היא כמעט ותקפה רק כשהמודד צעק לאישתי היא אחזה את הכלבה ואיפשרה למודד להכנס,
  היא הזמינה למדידה מתוך הבית אך נמסר לה שאין צורך והאיזורים הפנמיים יושוו מול תוכניות הבניה הקיימות במועצה.
  כמובן שזה לא נעשה, מה שהתבצע בפועל היה שהמועצה החליטה לחייב ב 100% לפי שטח בניה חיצוני ללא התחשבות בחלל הפנימי כגון מקלט/ממ"ד, חדר מדרגות, מרתף, מזווה.
  שיטת "מצליח" על תושבי מיתר!!!
  ניגשתי ל"ערעור" מול החברה המודדת, הבהרתי היכן הם טעו, התיקון התבצע באופן מיידי והופחתו כל שיטחי "הבית שגדל" ומה שנשאר זה הרבה כעס על המועצה

  מר בן גרה שמפרסם את החריגות שהושמטו במהרה לא ממש מדייק בושה למועצה

 29. איציק permalink

  לידידי גדי מרקוביץ ולכל הגולשים והקוראים,

  אכן הצדק אתך ואני תומך בגישתך: על התושב המתלונן לבאו בידים נקיות. אבל קודם שנשפוט את ניקיון ידיהם של מאות תושבים שנפגעו,טוב אם נ שפוט את ניקיון ידיו של אבנר בן גרא, יוזם ומבצע המהלך ה"אמיץ". למרות שלא נפגעתי מהמדידות ואולי אצא ברווח מועט כיוון שהסיווג הקודם חייב אותי במלמעלה מהדרוש כפי שהוכיחה המדידה הנוכחית, טרחתי ובדקתי למען הציבור הכואב את חוקיות צעדו של ראש המועצה. הסתבר כי הוא בלתי חוקי לכאורה לפחות משלושה טעמים יסודיים:

  א. החוק מורה שמדידה כזו תתבצע ע"י מודד מוסמך או מטעמו. בכל מקרה עליו לחתום ולאשר את נכונותה על הטופס. למיטב ידיעתי, הטפסים לא נחתמו ע"י כל מודד מוסמך ולכן המדידה בטלה.

  ב. גם אם המדידה נעשתה כחוק (סעיף א'), שינוי הסיווג כמו ממחסן למגורים וכו' יעשה רק ע"פ החלטת מליאת המועצה שתאושור ע"י שר הפנים, בדומה להעלאה חריגה של הארנונה. למיטב ידיעתי, שני אלה כלל לא נעשו במקרה זה ולכן גם כאן החיוב ה"מעודכן" איננו חוקי ותקף לכאורה.

  ג. כפי שנמסר נמדדו כ- 700 בתים מתוך כ-2000. בחינה שטחית של בעלי בתים שנבדקו מעלה הטיה ברורה לכיוון אלה מתנגדיו הפוליטים של בן גרא, סיעתו קהילה, או כאלה שהם לא בטוחים בתמיכתם הנוכחית (כמו חלק מהסקטור הדתי שתמך בו ובצדק מבחינתם כגוש אחד אבל כעת אינו מסתיר את אכזבתו ממנו). סעיף זה מלמד כי מי שהכין ומסר למודדים את רשימת הבתים לבדיקה, פעל משיקול פוליטי ברור המלמד על נקמנות במתנגדיו או באלה שאיננו בטוח יותר בתמיכתם בו.

  טוב שאנשי מיתר, תומכי ראש המועצה, רשימת קהילה, מתנגדיהם או כאלה שאין להם עמדה בנושא, יעמדו על הההטיה הבולשביקית שחלק מהם מתגאים בה ברבים והמתבטאת בסלקציה של התושבים שנבדקו וריח הנקמנות אם לא הרדיפה הפוליטית נוסח וולודיה/ולדימיר פוטין המופיעה כאן לראשונה במקומותינו.

  המלצתי לנפגעים ולכל התושבים: דירשו מנציגיכם במועצה לבטל את המהלך הנראה לכאורה כבלתי חוקי בעליל. במקביל, פנו את העומדיםמאחורי האתר החשוב הזה והם יפנו אתכם כיחידים וכקבוצה אל יעוץ משפטי בנושא זה בו מטפלים תושבים עורכי דין שהעמידו את כישוריהם לטובת הציבור.

  מן הראוי שתחילה נעשה סדר באורחותיו, במחדליו ומעשיו של מי שנבחר לראש המועצה ע"י 1400 תושבים, אם יורשה לי, במעט קלות דעת, חוסר אחריות ציבורית ללא ביקורת על מהותו של האיש.

  איציק אשל, 22.12.2011

 30. מהרהרים... permalink

  חומר למחשבה….

  חוץ מזה- "שנס גדול היה פה" והבתים שלנו גדלו להם לבד…

  מדוע לא נמדדו ככככככככככלללללללל הבתים במיתר?

  הכיצד בחרו איזה בית למדוד ואיזה ללללללללללאאאאאאאאאא?????????????

  מעניין???

 31. ניסן permalink

  פניה גלויה לראש המועצה.

  לדבריך ב365 בתים נמצאה חריגה מעל ל 10 או 15 מ2 במדידה. לרבים מתושבי הישוב טענות חמורות כנגד התנהלות "המבצע להגדלת שטח הבתים" לאור זאת ועל מנת להרגיע את הרוחות ביישוב מן הראוי שתצא הודעה מטעמך כי תושבים שיש להם הסתיגויות מהגדרת שטחים בביתם תתבצע מדידה נוספת על חשבון המועצה.

  ידידי ראש המועצה תרים את הכפפה!!
  ניסן

 32. אבי permalink

  ידידי ניסן
  או שלא קראת את כלל הפרסומים גוש שלא הבנת את המדידה.
  המדידה שהתבצעה הייתה מדויקת ביותר, זאת אני יכול לאשר מכיון שהזמנתי מודד פרטי שהגיע לאותו היקף בית.
  הבעיה נובעת מכך שבמועצה החליטו על דעתם לקבוע שכל שטח הבית כפי שהועבר על ידי המודדים יהיה 100%. שוב כפי שרובנו יודעים קיימים שטחים בבית שיש להפחית מהחישוב כגון, פרגולות בעלות אחוז הצללה נמוך מ 60%, מרחבים מוגנים, חדרי מדרגות(עליה לקומה שניה), מרתפים, וכיוצ״ב .
  המועצה התנהלה כאחרון הקומבינטורים שניסתה על תושביה את שיטת ״מצליח״ שלדאבונה לא צלחה על חלק מתושבי מיתר ( אך אני בטוח שחלק מהם פשוט יעבירו זאת הלאה וישלמו את הגזירה).
  אכן במצב הנוכחי עם טעויות חמורות כאלו שכולות לנו כסף רב, יש לזעזע את במועצה והעומד בראשה. יש להגיע לישיבה פתוחה ולהביע דעה וכמובן בפעם הבאה לשים לב במי בוחרים ומה המצע הברור שלו או שלהם.

 33. איציק permalink

  עידכון אחרון בנושא מדידת שטחי 668 בתים שנבחרו בצורה סלקטיבית ביותר:

  א. בדואר חולק הבוקר חוזר צהוב של ראש המועצה אבנר בן גרא הנפתח במשפט הבא…"כנדרש מחוזר מנכ"ל משרד הפנים 3/2008 לפיו הרשות מחויבת לעשות סקר כל 5 שנים" ובעקבותיו השמצה של קודמו …"לאחר שמועצת מיתר סרבה בטענות שונות לעשות סקר נכסים בישוב"..אשרינו וזכינו לראש מועצה נפלא המקפיד על קלה כחמורה בהוראות משרד הפנים וחוקי מדינת ישראל (בעיקר פקודת המיסים). רק חבל שזה חל אצלו לגבי אחרים ולא לגבי עצמו. דוגמא:

  משרד הפנים מאפשר לראשי מועצות להחליף רכב שרד כל 3 שנים, כלומר, בערך פעם בקדנציה של 5 שנים, וזה אכן מה שעשו 2 קודמיו: אליהו שפירא (מכונית אחת ב-5 שנות כהונה) וסולמון כהן (2 מכוניות ב-10 שנות כהונה). ראש מועצתנו שומר החוק מיהר והספיק להחליף שתי מכוניות בפחות מ-3 שנים: השחורה שהחליפה את המכונית שירש מסולמון מייד בשנה הראשונה (הייתה מבצב מעולה), והשניה, הלבנה, בשנתו השניה.ממש דוגמא ומופת לשמירה על החוקים והתקנות.

  ב. ראש המועצה מספר כי נבדקו 668 בתים. ומה עם ייתר 1200 ויותר הבתים, האם בין הנבדקים נכללו למשל גם בתיו שלו ובתיהם של חברי הקואליציה התומכים בו כחותמת גומי הגמיש להפליא ?

  ג. בעיניים סלקציית הבתים, נמסר לי מפי אשת ציבור ידועה במיתר כי המודדים סיפרו לה בסוד שקיבלו הנחייה לפעול בשיטת בית שמאי: להגדיל עד כמה שאפשר את גודל הנכסים הנמדדים.

  שבוע טוב,

  איציק אשל, 25.12.2011

 34. אבי ב.ב. permalink

  תודה למעדכנים ולאלו שנכחו בישיבה
  המשיכו לעדכן
  אני מקווה שאוכל להשתתף במפגש ב 28
  שוב תודה

 35. ניסן permalink

  אבי שלום
  הבנתי גם הבנתי מה שראש המועצע מנסה לעשות. ייתכן כי דברי לא הובנו כראוי לכן אשמח להסביר. כמי שנפגע מ"גידול הבית" בידיוק מאותה תחמנות- מרתף שהפך לדיור 100% בגלל שהמודד לא ראה דרך הקיר מה יש שם וכמובן לא ביצע השוואה עם התכניות המעודכנות במועצה.
  המלצתי לראש המועצה שהמועצה תממן את הבדיקה החוזרת לתושבים. אני מניח שהוא לא ירים את הכפפה. לכן בשלב הבא צריך, להגיש צו מניעה לשימוש בנתוני המדידה שבוצעה עד היום ולדרוש שהמדידה תתבצע על כל הבתים המאוכלסים ולפרסם את הקריטריונים וההנחיות שניתנו לחברת המדידיה. בקיצור לדרוש חד משמעית שקיפות!!!

 36. צביקה ה. permalink

  האם מישהו יודע?
  הבית שלי גדל ב-40 מ"ר, והסיבה קומת העמודים המפולשת שלי (גובה 2.4 מ') שקודם לא חויבתי עליה , כעת שונה שמה ל"מרפסת מקורה" (חיוב 50%).
  מישהו יודע מהי קומת עמודים? ומהי מרפסת מקורה? האם ההגדרות הללו נתונות בידיהם של כל רשות מקומית?
  אשמח לקבל ממישהו איזו התיחסות.

  • צו הארנונה משתנה בין רשות לרשות ואין אין אחידות בהגדרות, בשיטות המדידה וכמובן בתעריפים (במסגרת המינימום והמקסימום המותרים והעלאה המותרת – אלו נקבעים בתקנות החלות על כל הרשויות).
   צו הארנונה של מיתר לשנת 2011 מפרט מרכיבים שלגביהם יעשה חישוב חלקי. בין המרכיבים הללו אין רכיב שמכונה "קומת עמודים מפולשת" (מונח המוגדר בדיני התכנון והבניה). אכן יש במרכיבים אלה מרכיב בשם "מרפסות מקורות" לגביהן נעשה חישוב של 50%, כפי שכתבת.

   ההגדרה של "בנין" – אותו נכס החייב בארנונה, ושל "שטח בנין" בצו הארנונה של מיתר:

   בנין – "כל מבנה בתחום המועצה, או חלק ממנו, העשוי מכל חומר לרבות אבן, בלוקים, וכן אסבסט, פח, עץ וקונסטרוקציות למיניהן לרבות סככות בנויות, מחסנים, מתקנים למיניהם, משטחי בטון… ועוד"

   שטח בנין – "שטח הכולל את כל המבנה לפי מידות החוץ של הקירות. כל השטחים המקורים המפורטים יחושבו כשטח הבניין – כניסה, חדרי מדרגות, חדרים, פרוזדורים, מטבחים, אמבטיות, חדרי שירות, חדרי כניסה (הול), מרפסות סגורות, מזווים, מרפסות, מוסכים לחניה בין כחלק מהבית ובין כחלק מהחצר, מקךטים בין כחלק מהבית ובין כחלק מהחצר, מרתפים, חדרי הסקה, עליות גג ומבני עזר בין שהבית במפלס אחד או במפלסים אחדים."

   אפשר לשאול האם החלק השני של הגדרת "שטח בנין" הוא הקובע (דהיינו רק החלקים המפורטים בו הם אלה שיחושבו כשטח הבניין וקומת עמודים מפולשת לא מנויה שם) ואיך זה מתיישב עם החלק הראשון ("כל המבנה לפי מידות החוץ של הקירות").

   זו שאלה מעניינת והשאלה הלא פחות מעניינת היא, האם מדובר רק במקרה שלך בו קומת העמודים המפולשת לא חוייבה עד כה בארנונה? אם זו הפרקטיקה הנוהגת במיתר לגבי קומות עמודים מפולשות, אזי זו יכולה להוות ראייה לכך שצו הארנונה לא החיל את עצמן עליהן. ההגדרה הזו נותרה על כנה לפחות משנת 2004 כך שיהיה למועצה קשה לטעון לטעות. אם מדובר במקרה בודד אז טענה כזו תהיה יותר סבירה.

   בעלי קומות עמודים מפולשות מוזמנים להגיב ולספר האם הם חויבו במשך השנים עבורן בארנונה אם לאו.

 37. יעל permalink

  לא יודעת מה אומר החוק, אולם בלהבים לא מחייבים בארנונה על קומה מפולשת עד גובה 2.20 מ'. במיתר- היו ההנחיות, בעת הקמתה- כי קומה מפולשת עד גובה זה לא תחוייב בתשלום ארנונה, מה שהכתיב סגנון בניה של 3 מפלסים. אצלי הקומה היא בגובה 2.12מ'- ובחישוב החדש- הוחלט לחייבה… מה שלא ברור לי – האם מותר לחייב בניה שהסתמכה על ההנחיות, כיוון ששונו ההנחיות לאחרונה? אם כן- הרי שאיןסוף לחיובים חדשים לבקרים..

 38. דניאל נעים permalink

  דניאל
  פתאום הבית גדל ב37 מ"ר
  קומת מרתף מונמכת 2.20 גם בחישוב של 100% קיים רק 67 מ"ר כולל ממ"ד
  מאיפה עוד 37 מ"ר ???????? הם החליטו ואני צריך לרצוץ ולהוכיח
  גם כניסה 2 מ"ר ואין לי כניסה מקורה ולא כלום הם החליטו מי בדק?????????????
  פורסום שעות קבלת קהל שלישי בערב ורביעי בבקר
  לפני שבועיים הלכתי ביום רביעי בבקר – לקבלת קהל הם לא הגיעו למי הודיעו ??????
  הגעתי השבוע שעבר ביום שלישי בערב גם לא היגיעו למי הודיעו??????????
  לא מבין למי המועצה נותנות שרות ודואגת לרווחת התושב.
  לא ברור????.

 39. varditkar permalink

  לכולם
  העלהום שעושים לאבנר ——-מריחים את הבחירות גם פה :) חבל שזה מתבצע כך .
  לא ברור לי מי מנהל את האתר ראל אני חושבת שיש להוסיף תאריך רישום התגובה .

 40. אבי ב.ב. permalink

  ורדית רישום התגובה רשום, שם תאריך ושעה
  לא מדובר על אליהום ולדעתי אנו די רחוקים מבחירות כך שלא ברור על מה את שחה
  כול מי שהתלונן פה הוא אדם שנפגע מהתנהלות המועצה ומה נעשה שבראשה עומד מר בן גרא
  לא כול המחדלים והגזירות הם באשמתו כך אני רוצה להאמין אבל שהראש דפוק כול הגוף סובל או שבמקרה זה מדובר במצב ההפוך או שלהפך
  התבלבלת? אני לא ולגילוי נאות אני לא ממקימי האתר או מפעילו אני תושב מיתר בעל דעה

 41. varditkar permalink

  אולי רשום באתר אבל לא רשום ליד כל תגובה . להיות בעל דיעה חשוב פשוט אני חושבת שאכן מריחים בחירות .

 42. אבי ב.ב. permalink

  רשום ליד כול תגובה
  ליד האחרונה שלך נרשם שנכתבה בשעה 13:13 בתאריך 16.01.2012
  מעניין

 43. מיכאל permalink

  שלום לתושבים,

  לאחר ניסיונות וביקורים רבים במועצה הצלחתי להיפגש עם המודד הראשי והוא הסכים לדעתי שהבית שלי לא גדל.
  הוא סימן על העתק של ההודעה שקיבלתי מהמועצה את התיקונים הנדרשים, חתם על הדף בחתימת ידו ומסר לי העתק.
  לשאלתי מתי אקבל הודעה מתוקנת, ענה שהמועצה דרשה שכל המדידות והתיקונים הסופיים ימסרו לה עד 15/2/2012.

  לתומי סברתי שמאחר שקיבלתי את מכתב המועצה בתחילת דצמבר 2012, הרי שעדין יהיה זמן לקבל ולבדוק את תיקון המדידה שהמועצה תשלח אלי, זאת מאחר ש- 90 הימים להגשת השגה יתומו בתחילת חודש מרץ.

  לפני מספר ימים גיליתי שהמכתב שהתקבל מהמועצה נושא את התאריך 17/11/2011.
  כלומר התאריך 15/2/2012 הוא בדיוק 90 יום לאחר התאריך הרשום על הודעת המועצה על הגדלת שטח הבית שלי.

  מכאן שאם התשובה הרשמית של המועצה תהיה שלילית או שעדין לא תהיה מדויקת מספיק, הרי שמבחינה רשמית לא יהיה לי זמן להגיש השגה על התשובה.

  שאלתי היא: האם עצם העובדה שנפגשתי עם המודד, מסרתי לו את השגתי בע"פ וקיבלתי ממנו תשובה בע"פ ובכתב, משמשת כהשגה מבחינה חוקית? או האם עלי להגיש השגה לפני 15/2/2012 כדי שאוכל להגיב לתשובת המועצה לאחר שחברת המדידות תגיש את המדידות סופית את המדידות המתוקנות?

  במהלך הביקורים שלי במועצה לצורך הפגישות עם המודד פגשתי תושבים רבים הנמצאים במצב דומה לשלי ואני בטוח שהם ימצאו עניין בתשובה לשאלה זו.

  בברכה,

  מיכאל

Trackbacks & Pingbacks

 1. העלאה חריגה בארנונה לשנת 2012 ושירות לתושבים לקראת הבחירות לכנסת ה – 19 « תושבים למען תושבים

כתיבת תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

מתחבר ל-%s

הרשמה

קבל כל פוסט חדש ישירות לתיבת הדואר הנכנס.

הצטרפו אל 153 שכבר עוקבים אחריו

%d בלוגרים אהבו את זה: